Denmark
Finland
United Kingdom
Poland
United States
Czech Republic
Slovakia

Počítačový program pro optimalizaci krmných dávek slouží pro všechny kategorie hospodářských zvířat.
Program WinOpti byl vyvinut v úzké spolupráci s krmiváři, veterinárními odborníky, specializovanými poradci a zemědělci. Lze ho plně využít nejen na úrovni jednotlivých farem, ale i pro krmivářské firmy a podniky krmivářského průmyslu.

Níže je uveden malý výběr možností v programu AgroSoft WinOpti:

 • Optimalizace krmiv s omezením komponentů a živin.
 • Výpočet krmiva, tisk / přenos instrukcí pro směs a pro příbalovou informaci.
 • Zobrazení omezení při “nulovém řešení.”
 • Integrované ceny komponentů a živin.
 • Vzorce pro automatický vypočet obsahu živin z komponent.
 • Omezení % ze všech kg, energie, sušiny a celkového obsahu.
 • Omezení skupiny komponentů a živin.
 • Omezení pro vztah mezi komponenty a živinami.
 • OLE2 integrace s ostatními programy systému Windows
 • Optimalizace výrobku, kdy použité suroviny jsou vždy součástmi zpracovaných míchacím zařízením.
 • Optimalizace – Dávka = pro rychlou optimalizaci receptury skupin.
 • Optimalizace – Univerzální = ze všech receptur najednou pro zajištění účinného využití komponent.
 • Standardní import / export funkce pro rychlý a snadný přenos dat.