Denmark
Finland
United Kingdom
Poland
United States
Czech Republic
Slovakia

WinPig.Net je nový systém řízení od firmy AgroSoft A/S Dánsko.
Tento program byl vyvinut ve spolupráci s chovateli prasat, konzultanty a veterinárními odborníky.
Je založen na více než 25 letech zkušeností a zachoval si nejen známou uživatelskou přívětivost svého předchůdce, tj. programu WinPig, ale přidal i řadu nových a zajímavých funkcí a analýz k nim. WinPig.Net může být využíván všemi producenty selat a vepřového masa po celém světě. Od jednotlivých užitkových chovů a chovů rozmnožovacích a šlechtitelských, kteří jsou propojeni s chovatelskými společnostmi, přes producenty s jedinou stájí a chovatelské podniky až po velké společnosti s mnoha oddělenými místy výroby. Program WinPig.Net je neustále dále vyvíjen, aby odpovídal měnícím se požadavkům moderní produkce selat a vepřového masa.

Níže je uveden malý výběr možností nabízených v programu WinPig.NET:

  • Integrovaný program pro prasnice, selata a výkrm.
  • Vyvinuto pro plánování, řízení, simulace a analýzy.
  • Program byl vyvinut ve spolupráci s producenty prasat, konzultanty a veterinárními odborníky.
  • Rozšířená analýza podrobných grafů.
  • Integrace s kapesními počítačovými zařízeními (PDA) a „chytrými telefony“ (Smart Phones), elektronickými transpondéry („čipy“ starší i nové provenience) a krmnými počítači od různých dodavatelských firem (Schauer, Nedap, Skiold apod.).
  • Program lze individuálně přizpůsobit podle vlastních přání a pracovních návyků uživatele.
  • Obsahuje téměř všechny možné kombinace výtisků kontrolních seznamů, karet prasnic, seznamů farem, týdenních karet, atd.
  • Akční seznam pro prasnice a kance přizpůsobený podle vlastních přání uživatelů.
  • Obsahuje zdravotní a ekonomické analytické moduly s paritním rozdělením (podle počtu vrhů) klíčových ukazatelů. 
  • Standardní import / export funkce pro rychlý a snadný přenos dat.