Denmark
Finland
United Kingdom
Poland
United States
Czech Republic
Slovakia

WinOpti.NET

Program AgroSoft WinOpti.NET służy do optymalizacji receptur paszowych i dawek dla wszystkich grup zwierząt. Jest również wykorzystywany w przemyśle spożywczym. Powstał on z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych, by sprostać najwyższym wymaganiom naszych klientów.

Główny cel programu – obniżenie kosztów produkcji na etapie tworzenia receptur realizowany jest z użyciem szeregu zaawansowanych narzędzi.

 
Jako jeden z pierwszych etapów wymienić należy kalkulację składu surowców z wykorzystaniem definiowanych przez użytkownika formuł.
 
Baza składników pokarmowych może być rozbudowywana lub modyfikowana. Tworzenie równań regresji jest łatwe dzięki wbudowanemu modułowi edycji formuł. A to w dalszej kolejności przekłada się na szybką i dokładną pracę z bazą surowców.
 

Wyniki analiz laboratoryjnych mogą być sprawnie przeniesione do bazy danych. Tak aby zawartość składników pokarmowych w surowcach była jak najbliższa rzeczywistości. Obojętnie czy wyniki podane są na kg świeżej, czy suchej masy. W każdym przypadku brakujące dane zostaną wyliczone. Jeśli wynik z laboratorium odbiega od kalkulacji, program poinformuje o tym i zaproponuje zablokowanie wartości laboratoryjnej.
Baza danych surowców skonstruowana jest w taki sposób, by sprawnie można się było w niej poruszać niezależnie od jej wielkości.

 

Dzięki zaawansowanemu systemowi filtrowania i sortowania, dostęp do poszukiwanych danych jest niemal
natychmiastowy. Można wyszukiwać surowce według statusu, kodu, nazwy lub ich fragmentów albo długości, według ceny, zawartości określonych składników pokarmowych, według wytwórni, klientów lub grup zwierząt do których są
przypisane. Wszystko po to by maksymalnie usprawnić pracę użytkownika.

Surowce mogą być kopiowane i modyfikowane zarówno z poziomu listy surowców jak i z poziomu receptury.

Podobne możliwości filtrowania, sortowania i kopiowania daje również okno receptur.

 

Umożliwia ono dodatkowo wprowadzanie nowych surowców, ich zamianę lub usuwanie w całej grupie receptur. Pozwala też na wprowadzanie ograniczeń udziału komponentów, poziomu bądź relacji składników pokarmowych, zmiany cennika oraz na wiele innych czynności na wybranych recepturach.
Dostępne są również dane na temat dokonanych zmian, ich daty oraz osoby, daty przesłania na produkcję, składu w momencie produkcji oraz wiele innych informacji.

Właściwa praca z recepturą ma miejsce na etapie optymalizacji czyli poszukiwania najtańszego rozwiązania spełniającego narzucone ograniczenia. Jest to proces automatyczny, jednak program daje mnóstwo informacji pomagających znaleźć parametry kluczowe dla ceny, tak by ułatwić podjęcie decyzji pozwalających na dalsze obniżenie kosztów.

 
Analiza wrażliwości pokazuje ile dokładnie kosztuje dana jednostka ograniczenia, oraz w jakim przedziale ta zależność jest prawdziwa. Innymi słowy o ile receptura będzie tańsza, jeśli zmienimy ograniczenie o jedną jednostkę.
Program pokazuje również ceny dualne (shadow prices) czyli przedziały cenowe, w których udział danego surowca pozostaje stały, a poza granicami których ulega on zmianie. Czyli mówiąc prościej przy jakiej cenie dany surowiec staje się bardziej atrakcyjny, a przy jakiej okazuje się zbyt drogi. W oknie optymalizacji możliwe jest szybkie dodawanie, usuwanie, zastępowanie i kopiowanie surowców. Można je grupować sumować, wyznaczać ich relacje. Komponentem w ramach receptury może być też inna receptura. Mówimy wtedy o optymalizacji wielopoziomowej. Jest to szczególnie przydatne w optymalizacji koncentratów lub premiksów przygotowywanych dla indywidualnego klienta, z uwzględnieniem jego surowców.

Dla każdego z surowców w recepturze widoczny jest poziom poszczególnych składników pokarmowych (np. lizyny) zarówno w nim samym jak i udział w recepturze tego składnika pochodzącego z danego surowca. Pozwala to np. uniknąć zbyt wysokiego udziału aminokwasów pochodzenia syntetycznego w dawce.