Denmark
Finland
United Kingdom
Poland
United States
Czech Republic
Slovakia

Novinky

Update 07.11.2014

Môžte sa s nami taktiež osobne stretnúť na odborných výstavách, konferenciách, seminároch atď. – napríklad:

Výstava Země živitelka 2013, Výstaviště České Budějovice, ČR, 29.8. – 03.09.2013, pavilon T2 (v spoločnej expozícii s firmou Agrico)