Denmark
Finland
United Kingdom
Poland
United States
Czech Republic
Slovakia

Podpora

Naše programy sú podporované profesionálne vzdelanými a skúsenými zamestnancami. Podpora zahŕňa inštaláciu, odstraňovanie prípadných porúch a školenie, avšak nie obmedzená iba na tieto činnosti.
Používame najnovšiu technológiu, ktorá nám umožnuje ponúknuť podporu prispôsobenú na mieru individuálnym potrebám užívateľov (Osobná návšteva farmy, telefonické Hot-line, rôzne formy vzdialenej Internetovej podpory atď.).

Odkaz na stiahnutie súboru pre on-line podporu: www.winopti.com/tvgb.exe