Denmark
Finland
United Kingdom
Poland
United States
Czech Republic
Slovakia

Firma AgroSoft A/S vyvinula výhradne pre chovateľov mäsového hovädzieho dobytka v Dánsku špeciálny počítačový program s názvom WinKalv, určený pre výkrm hovädzieho mäsového dobytka.
Tento softvér zahŕňa najnovšie technológie, vrátane PocketPC, RFID a
integruje všetky aktuálne parametre (bitúnok, hmotnosti atď) pre dosiahnutie optimálneho riešenia. WinKalv je určený výhradne pre výkrm teliat a bol vyvinutý v spolupráci so združením výrobcov mäsových plemien dobytka a odbornými poradcami tak, aby spĺňal požiadavky špeciálne zamerané na
jednoduchosť použitia a flexibilitu.
Tento počítačový program nie je v komerčnej ponuke firmy AgroSoft A/S v iných krajinách ak v Dánsku.