Denmark
Finland
United Kingdom
Poland
United States
Czech Republic
Slovakia

Počítačový program pre optimalizáciu kŕmnych dávok slúži pre všetky kategórie hospodárskych zvierat.
Program WinOpti bol vyvinutý v úzkej spolupráci s krmivármi, veterinárnymi odborníkmi, špecializovanými poradcami a poľnohospodármi. Možno ho plne využiť nielen na úrovni jednotlivých fariem, ale aj pre krmivárske firmy a podniky krmivárskeho priemyslu.

Nižšie je uvedený malý výber možností v programe AgroSoft WinOpti:

 • Optimalizácia krmív s obmedzením komponentov a živín.
 • Výpočet krmiva, tlač / prenos inštrukcií pre zmes a pre príbalovú informáciu.
 • Zobrazenie obmedzenia pri “nulovom riešení.”
 • Integrované ceny komponentov a živín.
 • Vzorce pre automatický výpočet obsahu živín z komponentov.
 • Obmedzenie % zo všetkých kg, energie, sušiny a celkového obsahu.
 • Obmedzenie skupiny komponentov a živín.
 • Obmedzenia vzťahu medzi komponentmi a živínami.
 • OLE2 integrácia s ostatnými programami systému Windows
 • Optimalizácia produktu, kedy použité suroviny sú vždy súčasťami spracovaných miešacím zariadením.
 • Optimalizácia – Dávka = pre rýchlu optimalizáciu receptúry skupín.
 • Optimalizácia – Univerzálna = zo všetkých receptúr naraz na zabezpečenie efektívneho využívania komponentov.
 • Štandardné import / export funkcie pre rýchly a jednoduchý prenos dát.