Denmark
Finland
United Kingdom
Poland
United States
Czech Republic
Slovakia

Program WinPig je užívateľsky prívetivý a veľmi flexibilný. Inštalácia a uvedenie do prevádzky sú možné v priebehu niekoľkých minút. Hlavná prednosť programu WinPig spočíva v krátkej ceste medzi užívateľom a naším vlastným vývojovým týmom, spätná väzba z Hot-line zabezpečí priebežnú aktualizáciu a prispôsobenie tohto softvéru na mieru pre každého užívateľa.

Pomáhame osobne pri inštalácii a nastavovaní programu, a ak sú dáta v inom počítačovom programe, zabezpečíme ich elektronický prevod, čiže historické dáta sa nestratia.

Ak má nový zákazník záujem, umožníme mu program WinPig nezáväzne vyskúšať počas skúšobnej doby.