Denmark
Finland
United Kingdom
Poland
United States
Czech Republic
Slovakia

Program WinPig je modulární a může být podle potřeby rozšířen o jeden nebo více modulů. Tyto moduly umožňují uživateli plně využít tohoto řídícího počítačového programu, a to bez nutnosti dalších registrací. Například:

  • Grafy prasnic a kanců, s jednotlivými hranicemi.
  • Úroveň výroby, grafické znázornění hodnot v čase.
  • Distribuční křivky s “horkými hity” pro rychlé nalezení položky.
  • Analýza stáda podle stáří vrhu.
  • Analýza stáda podle Doplňkových záznamů.
  • Výkonové analýzy atd.
  • Zdravotní analýza

Výše uvedené příklady jsou jen některé z mnoha možností, které nabízí program WinPig.